Thiền Cafe

Thiền cafe là chương trình được xây dựng nhằm phụng sự, hỗ trợ các bạn tốt hơn trong việc thực hành Năng Đoạn Kim Cương
Powered by Chatfuel
Thiền Cafe
Meditation centre
Xin chào bạn, Jessie Johnson!

Thiền Cafe vô cùng hoan hỉ vì Jessie Johnson đã hội đủ duyên lành để biết đến Năng Đoạn Kim Cương - DCI ❤
Thật tuyệt vời hơn nếu bạn đã và đang sinh hoạt trong một nhóm học tập, cùng thực hành với đồng đội của mình.
Jessie Johnson có biết Thiền Cafe là một bước vô cùng quan trọng trong 4 bước STARBUCK không? Việc thiền cafe tốt sẽ QUYẾT ĐỊNH đến việc các hạt giống của bạn gieo sẽ được nở ra như thế nào
Jessie Johnson có muốn được nhắc nhở việc thiền cà phê và thực hành ghi sổ 3 thời hàng ngày ?
This is just a preview. To see the full functionality just start a chat with the bot.
Powered by Chatfuel
This bot is not available to chat now