Fresh Deli

Fresh Deli là nền tảng kết nối bạn tới những bữa cơm trưa bởi chính tay các bà mẹ nội trợ với tiêu chí: tiện lợi - hương vị gia đình - đúng giờ.
Powered by Chatfuel
Fresh Deli
Food Delivery Service
Xin chào, hiện Fresh Deli đang tạm thời ngừng nhận đơn hàng lẻ. Nếu bạn muốn đặt cho doanh nghiệp, sự kiện hay nhóm, vui lòng liên hệ 0358103606
Đặt cơm
Nhận tư vấn
Tùy chọn
This is just a preview. To see the full functionality just start a chat with the bot.
Powered by Chatfuel
Just start a chat in Facebook Messenger