Neu.vn

Tự Học Tiếng anh bằng công nghệ cao
Powered by Chatfuel
Neu.vn
Community
Chào bạn Jessie Johnson !
Mình là NEU AI - một sản phẩm trí tuệ nhân tạo
Mình sẽ giúp bạn duy trì việc học tiếng anh hàng ngày và tư vấn các chương trình phù hợp
Bạn muốn tìm hiểu về vấn đề gì chỉ cần chat lại từ mình để trong [ ] nhé
Bạn muốn tìm hiểu [ NEU.vn ] hay muốn [ Học tiếng anh ], [ W365 ] để học từ vựng hàng ngày
TÌM HIỂU NEU.VN
HỌC TIẾNG ANH
W365 - HỌC TỪ VỰNG
This is just a preview. To see the full functionality just start a chat with the bot.
Powered by Chatfuel
Just start a chat in Facebook Messenger